Het paard van Flipse

Wie kent het niet, het paard bij het Witte Huis waar menige trouwfoto (ook van Opa Jaap en Oma Tineke) is gemaakt?
paard1
Menigeen zal, net als ik, zich hebben afgevraagd waar dit bekende kunstwerk is gebleven na de op een precisie bombardement gelijkende recente sloopactiviteiten in de bomenwijk.
Wel, naar verluid heeft Flipse (de bekende Delftse Uitvoerder Openbare Werken – zie Neslog) er persoonlijk voor gezorgd dat het paard werd ingepakt en “veilig” staat opgesteld op het terreintje van de gemeente aan de nijverheidsstraat, nabij de Aldi.
paard2
Nu maar hopen dat ze er voorzichtiger mee omspringen dan indertijd met “Elck wandel in godts weghen”, u weet wel, de originele handgemaakte tekst rond de windroos uit 1595…….

828(2)