Rund Leer!

Ook volgens Zep travel van TV west (even doorspoelen naar 13 min. en 40 sec.) is de Oude Jan gefundeerd op koeiehuiden.

450px-oude_kerk_delft_2

Net zo min als funderen op “Staal” iets met ijzer te maken heeft, heeft het funderen op koeiehuiden niets met rundleer te maken. Op “Staal” wil zeggen: plat op de ondergrond, dus zonder heipalen. Op “Koeiehuiden” is een vorm van op “Staal”, namelijk met een breed uitlopende voet.

Voor meer informatie over op “Staal” funderen: zie deze publikatie van de Stichting Platform Fundering Nederland, die nog nooit een lapje koeiehuid onder een gebouw zijn tegengekomen.

497(1)